Bright Language Centre

 

2 5 6 8 6 2 0 0

      西 湾 河 

        柴 湾 

 

 

 

 
-
  最新消息  
     
  关于我们  
     
  课程(西湾河)  
     
  课程(柴湾)  
     
  暑期课程(西湾河)  
     
  暑期課程(柴灣)  
     
  报读课程  
     
  导师团队  
     
  教育服务  
     
  成为导师  
     
  联络我们  
     

 

                     2568 6200

网址: www.brighteducation.com.hk

电邮: admin@brighteducation.com.hk

地址: 香港筲箕湾道68号西湾河中心10楼 (太乐街入口)

上课地点:  西湾河教室     柴湾青年广场     柴湾祥利街

 

 

Powered by ABCHK.com