Bright Language Centre

 

2 5 6 8 6 2 0 0

      西 湾 河 

        柴 湾 

 

 

 

 
-
  最新消息  
     
  关于我们  
     
  课程(西湾河)  
     
  课程(柴湾)  
     
  报读课程  
     
  导师团队  
     
  教育服务  
     
  成为导师  
     
  联络我们  
     

                与 学 校 机 构 合 作

 教室与学校及机构提供培训及合办课程,例如外籍导师英语课程、英语戏剧、升中面试、  各类外语及兴趣班等,均深受学生欢迎。欢 迎学校及机构团体查询有关服务

                与 资 深 导 师 合 作

 教室与多名资深导师合作,提供教学场地,协助教材制作,让忙碌的导师能投放更多时  间、更专注在教学方面。欢迎富教学经验及热诚的导师与我们洽谈合作详情。

 

 

                   

 

 

 

Powered by ABCHK.com