Bright Language Centre

 

2 5 6 8 6 2 0 0

      西 湾 河 

        柴 湾 

 

 

 

 
-
  最新消息  
     
  关于我们  
     
  课程(西湾河)  
     
  课程(柴湾)  
     
  暑期课程(西湾河)  
     
  暑期課程(柴灣)  
     
  报读课程  
     
  导师团队  
     
  教育服务  
     
  成为导师  
     
  联络我们  
     

 

                  

我们拥及教经验丰富的中外籍导师团队,教授各项课程,导师以学生为本,悉心指导。

Powered by ABCHK.com