Bright Language Centre

 

2 5 6 8 6 2 0 0

      西 湾 河 

        柴 湾 

 

 

 

 
-
  最新消息  
     
  关于我们  
     
  课程(西湾河)  
     
  课程(柴湾)  
     
  暑期课程(西湾河)  
     
  暑期課程(柴灣)  
     
  报读课程  
     
  导师团队  
     
  教育服务  
     
  成为导师  
     
  联络我们  
     

 报 名 手 续

请于办公时间内亲临教室填妥报名表格及缴交学费,学费可以支票抬头(拔尖教育有限公司或Bright Education Ltd)或现金形式支付。参加常规课程的学生须于每月或每期最后一堂或以前缴付下月或新一期学费,以保留学位。

 

Powered by ABCHK.com