Bright Language Centre

 

2 5 6 8 6 2 0 0

      西 湾 河 

        柴 湾 

 

 

 

 
-
  最新消息  
     
  关于我们  
     
  课程(西湾河)  
     
  课程(柴湾)  
     
  暑期课程(西湾河)  
     
  暑期課程(柴灣)  
     
  报读课程  
     
  导师团队  
     
  教育服务  
     
  成为导师  
     
  联络我们  
     

             加 入 我 们

欢迎富教学热诚的导师加入教室成为我们的一分子,共同为学生提供优质的教育服务。如希望申请成为教室导师,请把个人简历电邮至 admin@brighteducation.com.hk, 注明 ‘申请导师职位’, 所收到的资料会作绝密处理。

 

 

Powered by ABCHK.com